Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odvolani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Odvolání a vzdání se funkce vedoucího zaměstnance
 (Martina Skřivánková)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqngs/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Odvolání podle daňového řádu
 (Daniel Hušek)

2013, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dlu88/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odvolání jakožto řádný opravný prostředek v trestním řízení
 (Vladimír Lambert)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v6ij4/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odvolání v daňovém řízení
 (Ivana Pavelková)

2016, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/slu9m/ | Soukromoprávní studia / Obchodněprávní vztahy | Theses on a related topic

Odvolání jako řádný opravný prostředek v daňovém řízení
 (Romana Krejčová)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m6hde/ | Právní specializace / Právo a finance | Theses on a related topic

Staronová úprava odvolání daru v NOZ
 (Jan LEXA)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dem8yr// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Přípustnost odvolání a dovolání v civilním procesu
 (Karolína BOUDNÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jfhzz6// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odvolání ředitele školy zřizovatelem
 (Karin SOMMEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1jd339// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odvolání ve správním řízení
 (Jiří NOSEK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tdausm// | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Přezkum rozhodnutí o přestupku se zaměřením na odvolání
 (Dominika STORZEROVÁ)

2018, Rigorózní práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7yjqq5// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)