Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tepelný výměník

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Optimization of an industrial heat exchanger by the minimalization of entropy
 (Richard PISINGER)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//49u80l// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Optimization of an industrial heat exchanger by the minimalization of entropy
 (Richard PISINGER)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//49u80l// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Optimization of an industrial heat exchanger by the minimalization of entropy
 (Richard PISINGER)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//49u80l// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Optimization of an industrial heat exchanger by the minimalization of entropy
 (Richard PISINGER)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//49u80l// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Návrh tepelného výměníku pomocí Peltierových článků
 (Aneta Matejíková)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zo5rfy/DP_2014_A_Matejikova.pdf/ | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Theses on a related topic

Hranice současného fotografického dokume ntu
 (Martin Vosáhlo)

2012, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7648 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie | Theses on a related topic

Možnosti prezentace začínajících produce ntů na filmových trzích
 (Jitka Kotrlová)

2012, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7412 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic