Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Názory studentů CR na VŠPJ na vliv televizních pořadů o CR na jejich znalosti v oblasti CR
 (Bohumila Rožnovská)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//btor0n// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Produkty CR: Analýza potenciálu regionu Chua-lien na Taiwanu a návrh produktu dobrodružného CR.
 (Ivona Adamíková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11935 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Nové trendy v CR - Zhodnocení potenciálu esportu pro CR
 (David Konik)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11716 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Studium kinetiky biosorpce Cr(VI) na slupkách citrusových plodů a vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI)
 (Zuzana Kolářová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92202 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Amorphous bilayered Co69Fe2Cr7Si8B14/Co59Fe12Cr7Si8B14 ribbons: Microstructure, magnetic properties and their stability
 (Andrii Titov)

2015, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109846 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Envrionmental Kuznetz Curve - The Case Studies for the CR and Finland
 (Lucie Sommerová)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mmdps/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Characterization of Cr-doped alumina barrier used in coplanar dielectric barrier discharges
 (Lucia Švandová)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qzodo/ | Fyzika – nanotechnologie / | Theses on a related topic

Význam Číny jako největšího zdrojového trhu CR pro ČR
 (Kristýna Kortová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11017/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Využití rozšířené reality v marketingu destinace CR
 (Marek Javorka)

2021, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/ln9kb/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Využití rozšířené reality v marketingu destinace CR
 (Marek Javorka)

2021, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/ln9kb/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)