Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

eu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Společná obchodní politika EU - obchodně politická opatření EU ve vztahu k Rusku
 (Nick Vallejos)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/zuimm/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci
 (Petr Štěpánek)

2014, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/t9mf1o/ | Podnikání a management v průmyslu / | Theses on a related topic

Právní status migrantů přicházejících do EU podle práva mezinárodního a práva EU
 (Dana Levíčková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iunxb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Entwicklung der Interpretation des Verbots der monetären Finanzierung im EU-Recht (Vývoj interpretace zákazu měnového financování v právu EU)
 (David Peprla-Goldberger)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9yxa/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

EU REgional Groups: To speak with one voice. The influence of regional groups on their level of consensus in EU decision making
 (Jens Welling)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cjkjp/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

"Next Generation EU" - společná půjčka členských států v rámci EU za účelem stabilizace a investic za pandemie covid-19
 (Andrej Jankola)

2022, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxc4n/ | Finance a právo / | Theses on a related topic

Jednotná patentová ochrana v EU - prolínání mezinárodního práva a práva EU
 (Alexandr Vágner)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogmeg/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Jednotná patentová ochrana v EU - prolínání mezinárodního práva a práva EU
 (Alexandr Vágner)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogmeg/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

The EU Foreign Policy in the Middle East and North Afrika: Examining the EU Response to the Arab Spring
 (Ibrahim Fayad)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i2j59/ | Politologie / European Politics (angl.) | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)