Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biopolitika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Institut „dříve vysloveného přání“ a jeho význam ve vnímání důstojného dožívání a smrti
 (Klára Chromková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uih4k/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Imaginace národních genů a vtělená sociální teorie
 (Eva Šlesingerová)

2008, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0gtv/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Bio art: mezi etikou a estetikou
 (Jiří Vraspír)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ko83p/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Theses on a related topic

Aktivita jako projekt: Etnografie volnočasových center pro seniory
 (Jaroslava Hasmanová Marhánková)

2011, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t6xqo/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Koncept biomoci v díle M. Foucaulta
 (Jakub Horniaček)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qg50u/ | Politologie / | Theses on a related topic

Konstruování rizik a odpovědnosti za zdraví dítěte v diskuzích kolem odmítání povinného očkování
 (Markéta BUBENÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7psijx// | Sociologie / | Theses on a related topic

Fenomenologie a ekonomický liberalismus
 (Petr VĚCEK)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wmu0kn// | Filozofie / | Theses on a related topic