Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fytoplazma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Polymerázová řetězová reakce jako nástroj detekce a diferenciace kmenů původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae)
 (Veronika Manišová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cfjew/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Theses on a related topic

Optimalizace parametrů polymerázové řetězové reakce.
 (Magda VOJTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ghslip// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Použití polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození nativní DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.
 (Jan SEMER)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nn5o2e// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Genotypizace streptokoků se skupinovým antigenem G metodou polymerázové řetězové reakce
 (Petra Birtusová)

2008, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5belbi// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Optimalizace podmínek polymerázové řetězové reakce pro detekci poškození DNA komplexy oxidu osmičelého a diethylpyrokarbonátu.
 (Jan SEMER)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hu7bwj// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Detekce fytoplazem pomocí PCR amplifikace vybraných fragmentů fytoplazmového genomu
 (Jaroslava MARKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3zfdh0// | Zemědělství / Zemědělské biotechnologie | Theses on a related topic

Detekce původců nozokomiálních pneumonií - porovnání validity různých typů odběrů biologického materiálu
 (Lenka DOUBRAVSKÁ)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zkh350// | Chirurgie / | Theses on a related topic

Optimalizace biochemické odpovědi buněčné linie H4IIE-luc pro zvýšení citlivosti detekce perzistentních polutantů
 (Hana Kašparová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ys4uo/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Detekce fytoplazem pomocí PCR amplifikace vybraných fragmentů fytoplazmového genomu
 (Jaroslava MARKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3zfdh0// | Zemědělství / Zemědělské biotechnologie | Theses on a related topic