Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

preimplantation genetic analysis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Preimplantační genetické analýzy pomocí sekvenování nové generace (NGS)
 (Zuzana Zboňáková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m08y0/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Srovnání metod používaných při preimplantační genetické diagnostice lidských embryí
 (Mária Balcová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vtx9u/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Optimalizace celogenomové amplifikace pro účely preimplantační genetické analýzy
 (Iva Procházková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wbuh6/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza aneuploidií u pacientů podstupujících preimplantační genetickou diagnostiku metodou karyomapping
 (Tereza Agáta Veselá)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r8xti/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Molekulární genetika na úrovni jedné buňky a její význam při studiu vrozených a získaných genetických odchylek lidského genomu
 (Dominika Melničuková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lw9yj/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Rekonstrukce práva na život v kontextu vývoje genetických technologií (filozoficko-právní analýza problému)
 (Jakub Valc)

2020, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z6fw1/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Teorie práva | Theses on a related topic

Genová manipulace: pomoc nebo hrozba? Filosoficko-právní analýza problému
 (Aneta Ráčková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3q6d/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vyšetření chromozomálních poruch spermií a preimplantačních embryí metodou fluorescenční in situ hybridizace
 (Eva Oráčová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yk6v3/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Leihmutterschaft als Rechtsproblem? Rechtsphilosophische Analyse
 (Monika Strečanská)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kbinn/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic