Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kryptografie v nedůvěryhodném prostředí
 (Martin Těhan)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z5r2a/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Algoritmy pro rychlé kódování a dekódování dat
 (Jiří Walder)

2013, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101228 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika | Theses on a related topic