Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

body image

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Vliv médií na body image
 (Václav Kavec)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozl56/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sebepercepce a body image u mužů 20 - 40 let ve sportu
 (Barbora Břenková)

2021, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f9qda/ | Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie / Kondiční trénink | Theses on a related topic

Ideál ženské krásy a jeho souvislosti s vnímáním body image v prostředí sociální sítě Instagram
 (Martina Homoláková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gh9wy/ | Mediální studia a žurnalistika / | Theses on a related topic

Vliv sociální sítě Instagram na body image dívek ohrožených poruchami příjmu potravy
 (Veronika Schiesslová)

2019, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/aigje/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Body image a stravovací zvyklosti u dětí
 (Sylva Šmídová)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v8qso/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Marketingový význam body image: Komparace vnímání body image v americkém a čínském kulturním prostředí na vybraném segmentu
 (Dagmar Skokanová)

2007, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27910 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Body image - boj za nové tělo
 (Štěpánka VOLDŘICHOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jc7tph// | Psychologie / | Theses on a related topic

Pozitívny body image v reklame a jeho vplyv na mladé ženy
 (Monika Paračková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73457 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Negativní body image a jeho vliv na studenty
 (Lucie Řehořová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73418 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Body image a jeho využitie v marketingovej komunikácií na sociálnych sieťach
 (Adriana Poláková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70022 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)