Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

knowledge base

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Search API in knowledge base application
 (Adam Radvan)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fwtr3/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analysis of Knowledge in Sentences
 (Aleš Horák)

2008, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n19bv/ | Informatika / | Theses on a related topic

Design and Utilization of Knowledge Bases for Software Processes
 (Michal Košinár)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78562 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Návrh informační podpory znalostního řízení pro zákaznickou podporu
 (Adrián Štefek)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/md9l2/ | Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic