Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zlepseni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Absence kulturni advokacie v procesu zlepseni existence zive kultury
 (Michaela Rašovská)

2015, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/itkie/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství | Theses on a related topic

Zhodnocení finančního zdraví konkrétního podniku metodami finanční analýzy a návrhy ke zlepšení současné situace
 (Petra Šefčíková)

2016, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/y2v2m/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů schopných obnovení exprese CD20 a zlepšení účinnosti CD20 monoklonálních protilátek
 (Lenka Dostálová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs0ct/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Theses on a related topic

Návrh na zlepšení obchodní strategie dopravní firmy
 (Hana Plzáková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cuzuv/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Zlepšení účinnosti systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci
 (Eva Rédrová)

2017, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/z49u6/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Řízení pohledávek ve vybraném podniku a návrhy na zlepšení
 (Irena Becková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/jezmz/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Návrhy na zlepšení systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku
 (Jana Armeni)

2016, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/dwxb9/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Zvýšení standardu ubytování a zlepšení úrovně poskytovaných služeb vybudováním moderního hotelu za přispění ESIF
 (Jan Peřinka)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/ba322/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Využití metod designu služeb při analýze a návrhu na zlepšení procesu prezenčních výpůjčních služeb v Moravské zemské knihovně
 (Dominika Vodáková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kvwo6/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Možnosti zlepšení kvality pečovatelské služby Oblastní charity Jihlava
 (Markéta Němcová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/ui2ip/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)