Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

applicable law

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Základní a podpůrné určení rozhodného práva dle ZMPS
 (Nikola Ptáčková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2s02/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní režim mimosmluvních závazkových vztahů a práv k duševnímu vlastnictví s mezinárodním prvkem
 (Michal Břežek)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ewtye/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic