Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mezinarodni prvek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Mezinárodní prvek v českém veřejném zdravotním pojištění
 (Roman Odložilík)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xaxd8/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Analýza aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží s ohledem na mezinárodní prvek – praktické dopady
 (Iveta Langrová)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/crh9u/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Mezinárodní prvek ve vnitrostátních smluvních závazkových vztazích
 (Simona Trávníčková)

2013, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7edb/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé | Theses on a related topic

Čeští Němci jako svébytný prvek mezinárodních vztahů 1918–1938
 (Andrea Pitronová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqm74/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Mezinárodní právo soukromé EU a kupní smlouvy s mezinárodním prvkem uzavřené pomocí blockchainové technologie
 (Petr Jelínek)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h6mw1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vybrané otázky pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem v kontextu evropského mezinárodního práva soukromého a procesního
 (Ondřej Myška)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uj6ls/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Financování malých kulturních akcí s mezinárodním prvkem
 (Tereza Benešová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pxays/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Právo rozhodné pro dědické poměry s mezinárodním prvkem
 (Tereza Zdařilová)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ww7vp/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zajištění závazku v soukromoprávních poměrech s mezinárodním prvkem
 (Kateřina Výborová)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8z58/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Insolvence s mezinárodním prvkem
 (David Karabáš)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jf4d6/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)