Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

obvykly pobyt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Státní příslušnost vs. obvyklý pobyt jako hraniční určovatel v oblasti rodinných vztahů s mezinárodním prvkem
 (Veronika Mrkosová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qlxfm/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Kritérium obvyklého pobytu v (evropském) mezinárodním právu soukromém
 (Kristina Váňová)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jx45g/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

"Bydliště" v mezinárodním právu soukromém a procesním
 (Kristina Sedláková Salibová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sq767/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic