Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

intra-community supply

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv judikatury Evropského soudního dvora na intrakomunitární plnění
 (Zuzana Selzerová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106889 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Intrakomunitarní obchody v teorii a praxi
 (Klaudia Jamrichová)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0nv1/ | Právní specializace / Právo a finance | Theses on a related topic

Reverse charge v zákoně o dani z přidané hodnoty
 (Jan Voříšek)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ei3o8/ | Právní specializace / Právní aspekty podnikání | Theses on a related topic

Obchodování se zbožím v rámci EU z pohledu DPH
 (Petra Holaňová)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80219 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Použití dodacích podmínek INCOTERMS v praxi mezinárodního obchodu
 (Lucie Holakovská)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czmxb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic