Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

invazivní, plicní, aspergilózy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Význam stanovení specifických IgA protilátek a KFR protilátek v diagnostice epidemické parotitidy
 (Ivana VIDLIČKOVÁ)

2017, Rigorózní práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//g7i5lb// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Studium interakce galaktosa-deficientního IgA a autoprotilátky IgG u IgA nefropatie
 (Markéta VAJDÍKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z08qqj// | Biochemie / | Theses on a related topic

Zdokonalení časné diagnostiky invazivní plicní aspergilózy způsobené Aspergillus funigatus pomocí specifických biomarkerů ze séra a moče
 (Radim DOBIÁŠ)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n5i0lq// | Lékařská mikrobiologie / | Theses on a related topic

Přirozené protilátky proti a-Gal epitopu: vývoj enzymové imunoanalytické metody a využití v klinické imunologii
 (Markéta Hamanová)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eq7xo/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Přímá a nepřímá detekce různých původců zoonóz v divoce žijících savcích a jejich ektoparazitech
 (Martina Gallusová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zop75/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Zdokonalení časné diagnostiky invazivní plicní aspergilózy způsobené Aspergillus funigatus pomocí specifických biomarkerů ze séra a moče
 (Radim DOBIÁŠ)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n5i0lq// | Lékařská mikrobiologie / | Theses on a related topic

Příprava a charakterizace polyklonálních protilátek proti pod-jednotkám pozitivních elongačních faktorů
 (Martina Sklenářová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ojelz/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Zdokonalení časné diagnostiky invazivní plicní aspergilózy způsobené Aspergillus funigatus pomocí specifických biomarkerů ze séra a moče
 (Radim DOBIÁŠ)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n5i0lq// | Lékařská mikrobiologie / | Theses on a related topic

Zdokonalení časné diagnostiky invazivní plicní aspergilózy způsobené Aspergillus funigatus pomocí specifických biomarkerů ze séra a moče
 (Radim DOBIÁŠ)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n5i0lq// | Lékařská mikrobiologie / | Theses on a related topic

Zdokonalení časné diagnostiky invazivní plicní aspergilózy způsobené Aspergillus funigatus pomocí specifických biomarkerů ze séra a moče
 (Radim DOBIÁŠ)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n5i0lq// | Lékařská mikrobiologie / | Theses on a related topic