Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Návrh záchytného parkoviště v ploše mimoúrovňové křižovatky Českobratrská-Bohumínská v Ostravě
 (Jana Faicová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118374 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Návrh zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce Českobratrská-jihovýchodní rampa z ulice Bohumínské (Most Pionýrů)
 (Přemysl Miloš)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94647 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Objemová studie proluky na rohu ulice Českobratrské a Nádražní
 (Tereza Uhrová)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133924 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Návrh zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce Českobratrská-jihovýchodní rampa z ulice Bohumínské (Most Pionýrů)
 (Přemysl Miloš)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94647 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Studie využití území mezi ul. Bohumínská - Ferd. Koláře ve Sl. Ostravě pro umístění hotelu.
 (Nikola Priečková)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106578 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Návrh úprav křižovatky silnic II/470, II/647 a ulice Bohumínské v Ostravě
 (Eva Jelínková)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106553 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Polyfunkční domy a proměna profilu na Bohumínské v městskou třídu v Ostravě
 (Jiří Hořínek)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105483 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Návrh zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce Českobratrská-jihovýchodní rampa z ulice Bohumínské (Most Pionýrů)
 (Přemysl Miloš)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94647 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Studie využití prostoru v okolí ul. Keltičkovy ve Slezské Ostravě
 (Hana Zamastilová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88972 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Návrh rozvoje využití území v okolí ul. Riegrovy, Ostrava-Hrušov
 (Čeněk Fajkus)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105581 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)