Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bohuminska ulice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Návrh úprav křižovatky silnic II/470, II/647 a ulice Bohumínské v Ostravě
 (Eva Jelínková)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106553 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Návrh zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce Českobratrská-jihovýchodní rampa z ulice Bohumínské (Most Pionýrů)
 (Přemysl Miloš)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94647 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Návrh záchytného parkoviště v ploše mimoúrovňové křižovatky Českobratrská-Bohumínská v Ostravě
 (Jana Faicová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118374 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Studie využití území mezi ul. Bohumínská - Ferd. Koláře ve Sl. Ostravě pro umístění hotelu.
 (Nikola Priečková)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106578 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Polyfunkční domy a proměna profilu na Bohumínské v městskou třídu v Ostravě
 (Jiří Hořínek)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105483 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Území městského charakteru na Zámostí ve Slezské Ostravě
 (Daniel Vaněk)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110154 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Návrh rozvoje využití území v okolí ul. Riegrovy, Ostrava-Hrušov
 (Čeněk Fajkus)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105581 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Zámostí ve Slezské Ostravě s domy městského charakteru
 (Patricie Ambrozová)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105481 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Administrativní a obchodní centrum Terasy Slezská Ostrava
 (Monika Henželová)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105475 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Moravskoslezská vědecká knihovna a městské vzdělávací zařízení na Slezské Ostravě
 (Lucie Videcká)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110145 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)