Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ceskobratrska ulice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Objemová studie proluky na rohu ulice Českobratrské a Nádražní
 (Tereza Uhrová)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133924 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Návrh zvýšení bezpečnosti dopravy na křižovatce Českobratrská-jihovýchodní rampa z ulice Bohumínské (Most Pionýrů)
 (Přemysl Miloš)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94647 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Návrh záchytného parkoviště v ploše mimoúrovňové křižovatky Českobratrská-Bohumínská v Ostravě
 (Jana Faicová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118374 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Studie revitalizace bloku Janáčkova/Českobratrská/Nádražní, MoravskáOstrava.
 (Jan Kubala)

2013, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101554 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Srovnání vypočteného množství emisí z dopravy s daty z imisního monitoringu
 (Nikola Suchánková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108296 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Výpočet imisí ze silniční dopravy a srovnání s imisními daty ze sledované oblasti z roku 2012
 (Renata Petřvalská)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107865 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic