Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

parkoviste

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Zpracování SP pro typové projekty - parkoviště a parkovací domy
 (Miroslava Omelková)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j7l11/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Model robotické palety pro automatizovaná parkoviště
 (Ivo Pergl)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136156 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Implementace Business Intelligence řešení nad daty z provozu parkoviště
 (Sebastian Machat)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68653 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Projekt parkoviště Západočeské univerzity pro rozvoj elektromobility
 (Pavel KOPAČKA)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4n0mtz// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Návrh záchytného parkoviště v ploše mimoúrovňové křižovatky Českobratrská-Bohumínská v Ostravě
 (Jana Faicová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118374 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Bezpečnostní projekt parkoviště jízdních kol rozsáhlého výrobního podniku
 (Lukáš Drőhsler)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kp6qyx// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Návrh odstavného parkoviště v městské části Ostrava-Nová Bělá
 (Daniel Teuer)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129051 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

Řízení modulárního modelu parkoviště pomocí mikroprocesoru
 (Andrei Laptev)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119431 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Theses on a related topic

Vícepodlažní nadzemní parkoviště ze železobetonu
 (Helena Urbánková)

2019, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//4gojwi// | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Theses on a related topic

Rozšíření parkoviště v areálu Fakulty stavební v Porubě
 (David Haleš)

2013, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106620 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)