Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

veřejná správa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Byrokracie jako klasický model řízení veřejné správy
 (Petra Hrabcová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tojak/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Smíšený model veřejné správy na Městském úřadu Žamberk
 (Iveta DUŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n0zvup// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Transformace personálního útvaru vycházející z Ulrichova model smíšených rolí
 (Martin Syrůček)

2019, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/9ir9eb/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Europeanization of Kosovo’s Public Administration: 2009-2017
 (Florin Shala)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wt95x/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Projektový management ve veřejné správě a aplikace projektu „Public Administration Reference Model Architecture“ (PARMA) v obci Uhlířské Janovice
 (Gabriela Dostálová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74132 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Quality of Life as an Useful Indicator in Decision-Making Processes of Public Administration at the Regional Level
 (Tetiana Kasáková)

2020, Disertační práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//87gwzt// | Economic Policy and Administration / Regional and Public Economics | Theses on a related topic

Byrokracie jako klasický model řízení veřejné správy
 (Petra Hrabcová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tojak/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Controlling jako nástroj řízení organizace veřejné správy, v institucích státní správy a samosprávy
 (Eva Esserová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//qdveqr// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Moderní přístupy k řízení územní veřejné správy
 (Svatava Nunvářová)

2014, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/umat1/ | Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie | Theses on a related topic

Byrokracie jako klasický model řízení veřejné správy
 (Petra Hrabcová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tojak/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)