Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

coal

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Coal Mining and Climate Change in the Czech Republic: Two Cases of Media Narratives
 (Lukáš Lehotský)

2018, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hm81t/ | Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Mathematical Simulation of Coal Combustion
 (Yesudass Arasappan)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137006 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Srovnání vývoje skupiny Severočeské doly a skupiny Czech Coal od privatizace
 (Jaroslav Siblík)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86552 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zavedení informačního systému pro zajištění materiálu Czech Coal Group
 (Tomáš Škaloud)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86177 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Zhodnocení nákupního procesu společnosti Coal Services a.s.
 (Eva Krovaková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98453 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Význam společnosti Czech Coal, a.s. pro region
 (Stanislava Berková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98175 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zavedení informačního systému pro zajištění materiálu Czech Coal Group
 (Tomáš Škaloud)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86177 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Zhodnocení nákupního procesu společnosti Coal Services a.s.
 (Eva Krovaková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98453 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Hodnocení finanční výkonnosti společnosti EP Coal Trading, a.s.
 (Michaela Durasová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107387 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Ověření metodiky revitalizace krajiny na rekultivovaném území společnosti Czech Coal a.s.
 (Vlastimil BOHÁČ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//apyqgg// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)