Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

antioxidacni kapacity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Studium antioxidační kapacity zrna ječmene a sladu
 (Vít Mareček)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6ynl2i// | Fytotechnika / Speciální produkce rostlinná | Theses on a related topic

Hodnocení antioxidační kapacity u vybraných ovocných nápojů
 (Bára Richterová)

2017, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ts529o// | Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů | Theses on a related topic

Elektrochemické stanovení celkové antioxidační kapacity u vybraných nápojů
 (Edita Vavrečková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//08mtw6// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Vývoj LC-MS metod pro stanovení antioxidační kapacity organismu
 (Jakub Chvosta)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//qyrlaj// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Vývoj antioxidační kapacity v průběhu mléčného kvašení zeleniny.
 (Eva Pavloušková)

2016, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dx7c83// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic

Studium antioxidační kapacity vybraných druhů drobného ovoce
 (Hana Hromadová)

2016, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jhe0in// | Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů | Theses on a related topic

Využití DNA jako biosenzoru pro hodnocení antioxidační kapacity vybraných látek
 (Martina PROKOPOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tr9epd// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Srovnání hodnot antioxidační kapacity v netradičních druzích ovoce.
 (Martina Žourková)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z8j7fl// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Chemiluminiscenční stanovení antioxidační kapacity - srovnání metod využívajících luminol-CTAB-Bistris a luminol-HRP
 (Jan ROZSYPAL)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nmxlut// | Chemie / Aplikovaná chemie | Theses on a related topic

Iniciační a solubilizační systémy pro chemiluminiscenční stanovení antioxidační kapacity
 (Michaela BALEKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4veg9a// | Chemie / Aplikovaná chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)