Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Způsoby absorpce ionizujícího zářní v organizmu a principy radiační ochrany
 (Zuzana Chmelíková)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zca16/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Zajištění radiační ochrany radiačních pracovníků
 (Markéta Trusinová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128170 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Posouzení zajištění radiační ochrany pracovníků radiofarmaceutické sekce
 (Eliška Chovančáková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140185 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Optimalizace radiační ochrany zdravotnického personálu na PET/CT pracovišti
 (Renáta KOHUTOVÁ)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s86uwn// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Současná praxe radiační ochrany zdravotnických pracovišť se zdroji ionizujícího záření ve vztahu k její optimalizaci a legislativě České republiky
 (Andrea Marková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qc8pwk// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Posouzení zajištění radiační ochrany v DIAMO, státní podnik
 (Eva ŠIMÁČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//de5fyu// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Optimalizace radiační ochrany na oddělení radiodiagnostiky FN Plzeň
 (Daniela ŠEFLOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zyaj9h// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Radiační ochrana při vyšetření na operačních sálech
 (Barbora TESKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//frua6z// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiační zátěž pracovníku oddělení nukleární medicíny před a po instalaci PET/CT v Českých Budějovicích
 (Aneta TURKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//loxjpg// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Sledování radiační zátěže pacientů při skiagrafických vyšetřeních ve FNKV Praha
 (Monika SEDINOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eau6uo// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)