Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

národný účtovný systém

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Výkaz ziskov a strát v SR a podľa IFRS
 (Viera Hrabková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/grybj/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Účtovná závierka podľa aktuálneho princípu účtovníctva SR, jej verný a pravdivý obsah a zosúladenie s IFRS
 (Jitka Mihoková)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/yhr3h/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Využití finanční analýzy a finančního benchmarkingu v podniku
 (Boris Bízek)

2016, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/khc1j/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza podniku na základe finančných a nefinančných ukazovateľov
 (Janette Takáčová)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/tk6co/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Finančné plánovanie a projekcia finančných ukazovateľov
 (Anna Budzáková)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/yk4yg/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Analýza likvidity a zadlženosti vybraného podniku
 (Ľubomíra Rušinová)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ry1v6/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Výkaz ziskov a strát v SR a podľa IFRS
 (Viera Hrabková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/grybj/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Proces zavedenia a uplatňovanie Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor v účtovnej jednotke samosprávy v Slovenskej republike
 (Eva Chalúpková)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84903 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Výnosy podľa IFRS - uznanie, oceňovanie a vykazovanie
 (Paulína Guzmová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hr8xo/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

IFRS verzus slovenské účtovníctvo: dlhodobý majetok
 (Dominika Gáboríková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ysl9x/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)