Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mikroprostredi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Role mikroprostředí v biologii chronické lymfatické leukémie
 (Eva Vojáčková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p60y7/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Imunitní regulace v nádorovém mikroprostředí
 (Lucie Šedová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9bdx/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Úloha mikroprostředí v rezistenci B-buněčných leukémií a lymfomů na chemo-imuno terapii
 (Gabriela Mladonická Pavlasová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mzwtz/ | Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie | Theses on a related topic

Vliv diabetického mikroprostředí na buňky kolorektálního karcinomu
 (Andrea Martišová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l6mbz/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Cílená nádorová terapie v nádorově specifickém mikroprostředí
 (Lenka Pidimová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6my9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Protein NFAT1 v regulaci maligního fenotypu buněk karcinomu prsu v podmínkách nádorového mikroprostředí
 (Barbora Blumová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nj2e6/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Proteomické analýzy mikroprostředí kostní dřeně u pacientů s extramedulárním relapsem mnohočetného myelomu
 (Tereza Kramářová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f5upa/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Plasticita signálních drah nádorových buněk jako výsledek dynamických změn nádorového mikroprostředí
 (Tereza Souralová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nduvp/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vliv diabetického mikroprostředí na metabolické dráhy in vitro
 (Natálie Němcová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8qg4/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Analýza mikroprostředí a makroprostředí firmy 1. Strategy marketing & media s.r.o.
 (Martin Kovařík)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bma83/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)