Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Pohádka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Pocahontas, pohádka o indiánské princezně
 (Anežka Beránková)

2019, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/uwf6t/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Zobrazení původních obyvatel v legendě o Pocahontas a jejích adaptacích
 (Kateřina Buchtová)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB13381 | Filologie / Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk, Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk | Theses on a related topic

Aplikace hodnoty a významu utváření hotelové značky na Hotel Zlatá Hvězda
 (Kateřina Pecinová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//8bfy5u// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Podnikatelský plán na rozšíření podniku
 (Miroslava Vondrušová)

2010, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/awr7x/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Komparace pohádek různých autorů a jejich možné využití v hodinách literární výchovy
 (Adriana KARLOVCOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//36cr7u// | Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Theses on a related topic