Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

legendy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Čtyři václavské legendy a dvě legendy štěpánské
 (Václav MAREŠ)

2015, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cywqam// | Učitelství pro střední školy / AJ-ČJ | Theses on a related topic

Legendy a mýty v díle Andrzeje Sapkowského
 (Veronika Jiříčková)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/jvpl2/ | Filologie / Česká literatura | Theses on a related topic

Postava světce ve vybraných textech Legendy aurey
 (Soňa Fohlerová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t7vhy/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Vokální tvorba V. Nováka pro nižší hlas se zaměřením na Dvě legendy op. 76
 (Marie Mičánová)

2018, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/lb4ow/ | Hudební umění / Zpěv | Theses on a related topic

Srovnání svatováclavských legend raného středověku (První staroslověnská legenda o sv. Václavu, legenda Crescente fide Christiana, Gumpoldova legenda, Kristiánova legenda)
 (Ondřej ŠTURM)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//13pg20// | Specializace v pedagogice / ČJ HI se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Kartografický jazyk děti: analýza, tvorba legendy a její evaluace pro krizový management
 (Barbora Gajdošíková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v3dju/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Produkce projektu hudební legendy a mladí interpreti
 (Pavel Lojda)

2011, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/oetpp/ | Hudební umění / Hudební produkce | Theses on a related topic

Mýty, legendy, fantastika v uměleckém systému Čingize Ajtmatova
 (Barbora Hodaňová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ouw2q/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Artušovské legendy v Pánovi prstenů
 (Lucie Kopalová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r99cy/ | Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace | Theses on a related topic

Pálení knih a pohřbení učenců zaživa: vznik, vývoj a dekonstrukce legendy
 (Helena Štěpánová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d4l6n/ | Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)