Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

MRSA, Bariérová, ošetřovatelská, péče, Pacient/klient, Rezistence, Antibiotika, Izolace, Dezinfekce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Možnosti bariérové ošetřovatelské péče u klientů s MRSA
 (Kamila KREJSKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//df71ix// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Možnosti bariérové ošetřovatelské péče u klientů s MRSA
 (Kamila KREJSKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//df71ix// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Srovnání ošetřovatelské péče o klienty s MRSA na ARO, JIP a standardním oddělení
 (Martina AMBROŽOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gxcg5u// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s MRSA
 (Lucie HOĎÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5lknum// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vliv ošetřovatelské péče na průběh hospitalizace klienta s diagnózou MRSA
 (Martina ŠTVERÁKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qyhz8p// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic