Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

krystalinita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Krystalinita křemene jako potenciální indikátor provenience silicitových artefaktů
 (Petrana Bochňová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ku0q0/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Modelování vlivu kinetické energie atomů kovu a kyslíku na růst krystalických oxidů
 (Martin MATAS)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2giryu// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná a inženýrská fyzika | Theses on a related topic

Vliv krystalinity kaolinitu na vysokoteplotní fázové transformace
 (Petr Štursa)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neq5u/ | Geologie / | Theses on a related topic

Příprava Ta-B-C vrstev a studium jejich korozních vlastností
 (Maroš Polaček)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rczyh/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Příprava a charakterizace plniv pro polymerní nanokompozitní vrstvy využitelné v elektronice
 (Thaiskang Jamatia)

2020, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//iyjvxn// | Chemistry and Materials Technology / Technology of Macromolecular Compounds | Theses on a related topic

Charakterizace mechanického a termomechanického chování udržitelných kompozitních materiálů na bázi juty
 (Abdul Jabbar)

2017, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//doymyu// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Theses on a related topic