Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

thermal analysis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Study of interactions between drug and polymer with the use of thermal analysis
 (Lucie Kopačková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//dngp0q// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Studium tepelné stability termoelektrických materiálů prostřednictvím termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie
 (František Zelenka)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/imohs/ | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Studium fázových přeměn v soustavách Ta-Mn a Nb-Mn prostřednictvím termické a fázové analýzy
 (Jiří Vlach)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/scslm/ | Chemie / | Theses on a related topic

Termická stabilita hybridních nanokompozitních materiálů typu vodivý polymer-fylosilikát s využitím termické analýzy
 (Jakub Starostka)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114580 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Theses on a related topic