Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

municipal solid waste

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Solid waste management in China: The case of Zhejiang province
 (Terézia Hegerová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bah41/ | Mezinárodní teritoriální studia / Kulturní studia Číny | Theses on a related topic

Public-private partnership in solid waste management in Thimphu, Bhutan
 (Leki Sangay)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzvjb/ | Sociologie / Sociologie (angl.) | Theses on a related topic

Influence of socio-economic factors on municipal solid waste generation
 (Alena Kováčová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/20848 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

Hodnocení efektivnosti v odpadovém hospodářství obcí
 (Michal Struk)

2018, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sx099/ | Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie | Theses on a related topic

Potenciál oběhového hospodářství vybrané obce Jihomoravského kraje
 (Terézia Bednárová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lbr66/ | Veřejná ekonomika a správa / | Theses on a related topic

Hodnocení efektivnosti odpadového hospodářství obcí metodou DEA
 (Kristýna Dostálová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujdw0/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Možnosti zneškodňování tuhých komunálních odpadů v souladu s Programem odpadového hospodářství ČR po roce 2024
 (Markéta Ducháčová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137307 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Theses on a related topic

Analýza dopadu zpoplatnění sběru a svozu komunálního odpadu
 (Ota Hroch)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71391 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Využití technologie plazmového zplyňování při zpracování komunálního odpadu
 (Martin KNESPL)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h1ghrk// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Hospodaření s tuhým komunálním odpadem v Jihočeském regionu na příkladu dvou měst
 (Vít BARGER)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7hdoz8// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)