Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sport

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
English Speaking Kindergartens in Moravian-Silesian Region
 (Jana BALEJOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0q4cxr// | Filologie / Angličtina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

The Influence of Direct Selling on Geriatric Shopping Behaviour in the Moravian-Silesian Region
 (Markéta Dřímalová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ufnkx3// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Vliv finančních prostředků čerpaných z fondů EU na Liberecký kraj a vybrané podniky
 (Žaneta Petráková)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//rcmbjh// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Finanční podpora sportu Zlínským krajem
 (Jana Abrahámková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ktj8p/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Self-directed support: Řízení sociálních služeb samotným uživatelem
 (Eva Mesteková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33760 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Lexicological view of the language of sport commentaries/Lexikologický pohled na jazyk sportovních komentátorů
 (Marek MESZ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l7v9y9// | Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ | Theses on a related topic

Perception of Strategy Formulation Process in the Sport Environment and Its Influence on Performance of the Sport Club
 (Stanislav Tripes)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74834 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Comparative Study of Czech and Libyan Students in the Context of Some Frequent Types of Injuries in Sport Activities
 (Blgasem Mohamed Baba Abdulkarim)

2007, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ooebo/ | Kinantropologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)