Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

iconicity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Visualizing Colonial Myth: Revisiting iconic Philippine photographs in the early history of The National Geographic Magazine
 (Angelie Marilla)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kers5/ | Sociologie / Kulturní sociologie (angl.) | Theses on a related topic

Visualizing Colonial Myth: Revisiting iconic Philippine photographs in the early history of The National Geographic Magazine
 (Angelie Marilla)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kers5/ | Sociologie / Kulturní sociologie (angl.) | Theses on a related topic

The Iconicity of Websites: Linguistic and Semiotic Perspectives
 (Tomáš Kotolan)

2021, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4c3xms// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Secondary Iconicity
 (Adam Šimoník)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7m5a/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Překlad odborného textu s komentářem (Frequency vs. iconicity in explaining grammatical asymmetries, Haspelmath Martin)
 (Nikola FINDOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uhma55// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

Ikonizität in den substantivischen Deklinationsparadigmen im Deutschen und Tschechischen
 (Anna Kovaříková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rycwd/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic