Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mitochondria

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Detection of carbon-centered radicals in heart mitochondria using electron paramagnetic resonance spectroscopy
 (Vendula PACULOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2028sg// | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Subcellular localization analysis of proteins non univocally located to the mitochondria of Trypanosoma brucei
 (Stina ESSMANN)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7pvhla// | Biochemistry / Biological Chemistry | Theses on a related topic

Studium úlohy cytoplasmatické degradace RNA v lidských buňkách na mitochondriální metabolismus
 (Pavlína Gregorová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gs7cz/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Úloha mitochondrií ve fyziologii nádorových kmenových buněk
 (Karolína Bořánková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hr0ot/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Terapeutický potenciál nově syntetizovaných sloučenin cílících na mitochondrie nádorově transformovaných buněk
 (Jindřiška Fialová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lu12x/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Význam mitochondrií v reprodukci a nemoci
 (Dominika Macháčková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bdqaq/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Mitochondrie – přístupy a metody studia
 (Anna Pivodová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l522p/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Mitochondrie a onkologická onemocnění
 (Kateřina Lutonská)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12222 | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Theses on a related topic

Evoluce terminačních kodonů v mitochondriích superskupiny Opisthokonta
 (Jana SALAMONOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mkqe1c// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic