Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

experimentalni stanoveni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Experimentální a numerické stanovení hodnoty čísla pí
 (Michaela Ingrštová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pk6p3/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy Učitelství fyziky pro základní školy | Theses on a related topic

Experimentální stanovení termomechanických valstností polymerního materiálu Estane
 (David Němec)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//nvmqzu// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Experimentální stanovení vybraných fyzikálních parametrů půd pro potřeby počítačového modelování utužení půd v důsledku pojezdu zemědělské techniky.
 (Vladimír HALÍŘ)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tqohs0// | Zemědělské inženýrství / Zemědělská a dopravní technika | Theses on a related topic

Experimentální stanovení deformačních odporů slitiny INCOLOY 825 za tepla
 (Roman Coufal)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136552 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Theses on a related topic

Experimentální stanovení plošné intenzity zkrápění sprinklerovou hlavicí
 (Eliška Maixnerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136034 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Experimentální stanovení dolní meze výbušnosti binárních směsí
 (David Talaš)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114182 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Experimentální stanovení napjatosti ve stěžni okruhové plachetnice lodní třídy Evropa
 (Jan Petzuch)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129361 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Experimentální stanovení charakteristiky odstředivého čerpadla
 (Vojtěch Klimovič)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//wn7qz6// | Strojírenství / | Theses on a related topic

Experimentální stanovení dynamické odezvy magnetoreologických kompozitů
 (David Reichmann)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//l6hvs7// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Experimentální stanovení parametrů kontaktu kameniva kolejového lože a pražce
 (Jaroslav Jeřábek)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//n0hcm0// | Stavitelství / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)