Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

predikce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Modelové prognózy, predikce a podmíněné predikce
 (Daniela Severová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bb6ie/ | Matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Predikce fyzikalně-chemických vlastností pomocí nábojových deskriptorů
 (Václav Hejret)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jct7p/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Vývoj stochastických modelů predikce mortality pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
 (Simona Littnerová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pxdwx/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

Predikce vývoje cen na finančních trzích pomocí hlubokého učení
 (Jiří Vahala)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/py0ck/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Predikce počtu pacientů s vybranými diagnózami na základě epidemiologických informací v datech NZIS
 (Lucie Klímová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/abv3r/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Coaching - jeho vnímání a predikce
 (Pavel Křížek)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/wuscf/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Predikce pravděpodobnosti výskytu patogenů v populacích hlodavců
 (Jan Závala)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mdsyz/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Predikce primárního hostitele pro Ebolavirus
 (Markéta Mádrová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjgaw/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Mutace genu NOD2/CARD15 - predikce chirurgické léčby Crohnovy choroby?
 (Lumír Kunovský)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hipnu/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic

Modelování a predikce provozního cash-flow
 (Tereza Nováčková)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sq704/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)