Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

termodynamicke modely

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Termodynamické modelování sigma fáze v soustavě Co-Cr
 (Aneta Holemářová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aa8s6/ | Chemie / Matematika se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Termodynamický návrh a optimalizace Organického Rankinova cyklu (ORC)
 (Petr Kirchner)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//weox41// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Theses on a related topic

Numerická simulace chování kompozitních konstrukcí při nízkorychlostním rázu
 (Tomáš MANDYS)

2016, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k4ki6t// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Termodynamické procesy při akumulaci tepla ve vodních zásobnících
 (Petr Švarc)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//b01qvw// | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Stanovenie priebehu odporového tlaku proti pohybu strely v hlavni zbraňového systému
 (Ján Štrba)

2011, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ppyy3p// | Chemie a chemické technologie / Organická technologie | Theses on a related topic

Matematický model chlazení spalovacího motoru
 (Pavel BOHÁČ)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//31u4lx// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Podmínky vzniku močových kamenů
 (Vendula Ambrožová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0dc8/ | Geologie / | Theses on a related topic

Termodynamické aspekty teplotní závislosti adsorpce olova a fenolu z vodných roztoků na uhlíkatých látkách
 (Petra VESELÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rutf7l// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Stabilita močových kamenů
 (Vendula Ambrožová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yidne/ | Geologie / | Theses on a related topic