Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

narodni knihovna ceske republiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Etické aspekty kategorizace: předsudky v předmětových heslech Národní knihovny České republiky.
 (Zuzana Zatloukalová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jy1yp/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Role Narodní knihovny České republiky při standardizaci věcných selekčních prvků
 (Zuzana Kotulanová)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mudj5/ | Informační studia a knihovnictví / Vědecké informace a knihovnictví | Theses on a related topic

Hospodaření Národní knihovny České republiky
 (Michaela Niklová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29651 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Pohřební řeč a kázání Františka Daudlebského na počest císaře Leopolda I. podle kodexu 65.C.1705 Národní knihovny České republiky
 (Vojtěch ZEMAN)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u9m911// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ ZSV pro SŠ navazující | Theses on a related topic

Nástin vývoje dobových přístupů k restaurování knižních vazeb na území České republiky od středověku po současnost
 (Adéla RUŽBATSKÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2beiud// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Theses on a related topic

Společný projekt KISKU, Národní knihovny a Survio.com jako nástroj pro knihovny a měření jeho efektivnosti
 (Tomáš Vorálek)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qm4lp/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Inovace služeb městských knihoven v České republice
 (Eva Mikulcová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102304 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic