Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nasledky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vybrané následky porušení daňových povinností z pohledu daňového a trestního práva
 (Tomáš Kadlec)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s5yw0/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vady právního jednání a jejich následky v pracovněprávních vztazích
 (Lenka Judičáková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcm3y/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Prodlení dlužníka a jeho následky
 (Michaela Holubíková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/molc1/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Následky úpadku koncernového závodu
 (Lukáš Gamovský)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m7q3d/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odstoupení od smlouvy a jeho vazby na další následky - komparativní pohled Vídeňské úmluvy a českého občanského zákoníku
 (Veronika Pírková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqi3v/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Následky neplatného rozvázání pracovního poměru
 (Jan Uhřík)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e4pyk/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Následky vad usnesení nejvyššího orgánu korporace ve vztahu ke smlouvě o výkonu funkce
 (Martin Floreš)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kc8ic/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vadné plnění v závazkových vztazích a jeho následky
 (Petra Belanová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f45xz/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Následky smrti člověka v soukromém právu
 (Tereza Machučová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xb22d/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Kupní smlouva - vady zboží a jejich následky
 (Veronika Krčálová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pa1jb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)