Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

beton

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Nedestruktivní zkoušení stavebních materiálů v podmínkách průmyslové výroby betonových prefabrikátů
 (Jaroslava Hejdová)

2019, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dvedb2// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Experimentální porovnání metod destruktivního a nedestruktivního zkoušení betonů a vláknobetonů
 (Leoš Jirovský)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8qkcli// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Theses on a related topic

Nedestruktivní zkoušení karbonových materiálů jízdních kol
 (Marek Wilček)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129543 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Svařování kovů a zkoušení svarů podle normy NTD - A. S. I.
 (Miroslav HOLÝ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bs2kav// | Zemědělské inženýrství / Zemědělská a dopravní technika | Theses on a related topic

Diagnostické metody a zkoušení dřevěných konstrukcí
 (Leona Slívová)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84112 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Theses on a related topic

Porovnání kvality svarů u potrubních dílů nedestruktivním zkoušením
 (Karel KADERA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2sbqkx// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Theses on a related topic

Experimentální porovnání metod destruktivního a nedestruktivního zkoušení betonů a vláknobetonů
 (Leoš Jirovský)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8qkcli// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Theses on a related topic

Pevnostní charakteristiky vztahu beton - hornina v různých podmínkách
 (Petr Urbánek)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kh3w8/ | Geologie / | Theses on a related topic

Zeleň nebo beton? Postoje starousedlíků a novousedlíků ke změnám horní Bystrce
 (Andrea Křivánková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpcxc/ | Mediální a komunikační studia / Environmentální studia | Theses on a related topic

Exportní strategie firmy Beton Brož s.r.o.
 (Jan Kopal)

2012, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/j3fnr/ | Hospodářská politika a správa / Finanční kontrola | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)