Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

stárnutí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Změny ve způsobu poskytování pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením
 (Marcela Bokůvková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jnvft/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Sociální situace a soběstačnost seniorů odcházejících do pobytové sociální služby
 (Šárka CIESLAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ki2leq// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Zdravotně sociální potřeby seniorů s demencí v pobytové sociální službě
 (Jana Slatinková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5d6br5// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Aplikace standardů kvality v transformovaném zařízení pobytové sociální služby
 (Michala ZIMKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//det94a// | Vychovatelství / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Transformace pobytové sociální služby z pohledu pracovníků zařízení
 (Michala ZIMKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pyqkf0// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Problematika financování pobytové sociální služby pro seniory v Semilech
 (Radka Hamáčková)

2016, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4193 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Pobytové sociální služby pro seniory s Alzheimerovou demencí v Moravskoslezském kraji z pohledu rodinných příslušníků žadatelů
 (Libuše ROSEOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ag44w5// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Životní příběh osoby s mentálním handicapem, klientky pobytové sociální služby, pohledem blízkých osob
 (Anna JANKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kas34y// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Vliv vzdělávání na průběh transformace a podporu deinstitucionalizace pobytové sociální služby
 (Jana Krčmářová)

2017, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//32kb0l// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Vážně míněný nesouhlas v kontextu pobytu v různých typech sociálních služeb
 (Lenka Švarcová)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11085 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)