Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nesouhlas

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vážně míněný nesouhlas v kontextu pobytu v různých typech sociálních služeb
 (Lenka Švarcová)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11085 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

Nesouhlas mezi zrakovým vjemem a skutečností
 (Lucie Severová)

2006, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uc7s9/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Theses on a related topic

Obchodní jednání s důrazem na překonání nesouhlasu
 (Tomáš Tajchner)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lcex9/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Reakce osob vyzvaných k účasti v dobročinné sbírce s ohledem na možné motivy jejich souhlasu nebo nesouhlasu
 (Markéta SKÁLOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2mwbx1// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic