Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zajmove organizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Profesní a zájmové organizace a jejich úloha v cestovním ruchu
 (Michaela Nováková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/kdfu8/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Případová studie neziskové organizace (řízení organizace).
 (René Lakomý)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s5dzn/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Zhodnocení podmínek hospodaření zájmové neziskové organizace
 (Lucie Horká)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135417 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Hospodaření neziskové zájmové organizace
 (Aneta Tyráčková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107659 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Evaluace dostupnosti otevření nevýhradního ložiska čediče v západní části Blzeňského vrchu v k.ú. Úhošťany, v zájmovém území organizace CEMEX Sand, k.s.
 (Jiří Krejza)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130015 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Organizace zájmové samosprávy
 (Markéta Kocichová)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85772 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Přístup k výběru systému pro správu obsahu pro potřeby zájmové organizace
 (Přemysl Brýl)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14669 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Dětské zájmové organizace jako fenomén pedagogiky volného času
 (Jan LÁSKA)

2008, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jz24rp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Efektivní využití dotací pro zájmové organizace
 (Kateřina Gižická)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80442 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Organizace zájmového vzdělávání seniorů
 (Žakelína FLÍČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uvdr4w// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)