Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hlukove imise

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Rozhodovací praxe v oblasti ochrany před hlukovou zátěží
 (Kateřina Cenková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ryiop/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní úprava výstavby a provozu střelnic se zaměřením na ochranu životního prostředí
 (Ivana Zelená)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqh2j/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na ochranu před hlukem
 (Iveta Tůmová)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lbhox/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Ochrana životního prostředí a veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku
 (Petra Janků)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bgs0t/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trvale udržitelný rozvoj složek životního a pracovního prostředí
 (Eva VEJVODOVÁ)

2011, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//umbmqq// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Theses on a related topic