Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

systémová odchylka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vliv fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu
 (Martin Smoček)

2015, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111491 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Statistická analýza systémové odchylky v přenosové soustavě elektrické energie
 (Michaela ŠIŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xw73di// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Statistická analýza systémové odchylky v přenosové soustavě elektrické energie
 (Michaela ŠIŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xw73di// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Statistická analýza systémové odchylky v přenosové soustavě elektrické energie
 (Michaela ŠIŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xw73di// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Vliv umožnění volby dodavatele elektrické energie na vývoj celkové platby za elektřinu
 (Tomáš BIRČÁK)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vozeou// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Statistická analýza systémové odchylky v přenosové soustavě elektrické energie
 (Michaela ŠIŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xw73di// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
 (Martin Dúbravský)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70707 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Modely zpracování signálů v MATLAB/Simulink-u
 (Ondřej Rozinek)

2009, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ddu4pf// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Analýza časové řady podle vlastního výběru
 (Petr Wagner)

2009, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y75cm/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)