Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Faktory ovlivňující spánek pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče
 (Jana Kaletová)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cmh9h/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující spánek pacientů na jednotce intenzivní péče
 (Hana Vaverková)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oy72k/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Preeklampsie v intenzivní péči se zaměřením na rizikové faktory
 (Andrea Papančevová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/umbzl/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující spánkovou deprivaci sester v intenzivní péči
 (Juliana Hájková)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhpaz/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Stresové faktory v práci sester na jednotce intenzivní péče
 (Ladislava Šnajdrová)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sgpb1/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Faktory motivace a demotivace u pracovníků Hasičského záchranného sboru
 (Petr SOROKÁČ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//q0umsp// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Theses on a related topic

Motivace v rámci kvalifikační přípravy všeobecné sestry, motivace a demotivace všeobecných sester.
 (Kamila KORANDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yh0xo0// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Motivace a demotivace přistěhovalců k integraci: Formulace výzev pro španělskou asociaci Burgos Acoge
 (Anna MOZÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//oxq58z// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní humanitární a sociální práce | Theses on a related topic

Motivace k volbě povolání všeobecné sestry, motivace v práci sestry a pracovní spokojenost všeobecných sester
 (Gabriela TOMANOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5i8b35// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Motivace k bakalářskému studiu oboru Všeobecná sestra
 (Klára Slezáčková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//ygc6ux// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)