Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sacharoza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Význam sacharózy ve výrobě a zpracování potravin
 (Vendula Kalábová)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wi6a6s// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Vplyv prídavku sacharózy do kvasu na senzorickú kvalitu destilátov
 (Jozef Borko)

2018, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7fmfgz// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic

Reakce explantátů chmele in vitro na médium s obsahem sacharózy
 (Ivana HRADECKÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//auwt8q// | Biologie / | Theses on a related topic

Sorpční vlastnosti uhlíkatého materiálu na bázi sacharózy
 (Eliška MORAVCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//66zggi// | Chemie / | Theses on a related topic

Porovnání umělých sladidel a cukru (sacharózy) z hlediska škodlivosti na zdraví
 (Eliska Romankiv)

2020, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//0w3xd1// | Potravinářská technologie a biotechnologie / | Theses on a related topic

Krystalizace v podchlazeném vodném roztoku sacharózy
 (Ina Ragasová)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0yyta4// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Theses on a related topic

Sorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů na bázi sacharózy
 (Petra ZEDNÍČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yam5qv// | Chemie / | Theses on a related topic