Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tezke kovy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Zapojení epigenetických procesů do reakce rostlin na stres vyvolaný těžkými kovy
 (Zuzana Tančevová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p34e3/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Secernované bílkoviny Ps. putida po kultivaci s těžkými kovy
 (Ilona Chrástková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dug7t/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Těžké kovy ve víně
 (Jitka Maráková)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s01jhv// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Vybrané těžké kovy v produktech z mořských ryb
 (Vendula Smolíková)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7rej9e// | Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin | Theses on a related topic

Těžké kovy v říčních sedimentech Opavy a jejích přítocích
 (Alice VORÁČOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0os9qf// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Fyziologicky aktivní látky ovlivňující stresovou reakci rostlin na těžké kovy
 (Šárka Rečková)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi126 | Biologie / Aplikovaná biologie a ekologie | Theses on a related topic

Experimentální ověření možností snížení kontaminace dřevěných historických předmětů kovy
 (Jana Hegerová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zp46q/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

Problematika kontaminace půdy těžkými kovy a jejich vliv na živé organismy
 (Jakub KONEČNÝ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//di4lee// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Stanovení kontaminace vod těžkými kovy ve vybrané lokalitě
 (Viktorie Daňková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o1md8f// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy pomocí chemické analýzy mechu
 (Kateřina HEJZLAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cj35fd// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)