Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

osobní, ochranné, pracovní, prostředky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zhodnocení a výběr vhodných OOPP pro vytypovaná pracoviště ve firmě
 (Tomáš Červinka)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109996 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Návrh ventilátoru pro osobní ochranné pomůcky
 (Jiří Lampa)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ac1eq9// | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika - mechanika tekutin a termodynamika | Theses on a related topic

Osobní ochranné pracovní prostředky používané Zdravotnickou záchrannou službou v Moravskoslezském kraji
 (Tomáš ČTVRTŇÁK)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3ihtsw// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech
 (Ondřej Ďoubal)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109928 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Vliv účinku kyselin a zásad na osobní ochranný prostředek hasičů v závislosti na koncentraci a času působení nebezpečných látek včetně následného vlivu působení vody na ochranný prostředek
 (Marek Přibík)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94247 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Účinky nebezpečných látek na vybraný osobní ochranný prostředek hasičů
 (Jaroslav Kacálek)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94526 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Zhodnocení stavu vybavenosti hasiče osobními ochrannými prostředky
 (Marek Binar)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118718 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Zhodnocení a výběr vhodných OOPP pro vytypovaná pracoviště ve firmě
 (Tomáš Červinka)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109996 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic